Главная / Сообщество / Голосование / Съезд РСС: разное

Съезд РСС: разное

Результаты голосования
Проголосовало 175 человек
Авторизуйтесь для участия в голосовании
Голосование завершено
Статистика голосования
Пользователь / Ответ Создать комиссию по учету общественного мнения, с обеспечением возможности проводения голосований в ВК и на спелеоатласе Разработать концепцию и организовать выпуск электронного информационного бюллетеня РСС Официальные заседания Совета проводить в открытой форме
Бирюков Роман, ID: 389
(13.07.2019 11:19:06)
Да Да Да
Костромитин Виктор, ID: 97
(14.07.2019 07:59:08)
Да Да Да
Троц Владислав, ID: 328
(14.07.2019 16:37:08)
Да Да Да
Дербышев Андрей, ID: 399
(15.07.2019 09:06:18)
Да Да Да
Сорокина Анастасия, ID: 361
(15.07.2019 10:34:19)
Да Да Да
Гаршин Дмитрий, ID: 30
(15.07.2019 11:25:23)
Да Да Да
Макарова Наталья, ID: 479
(15.07.2019 11:26:27)
Да - -
Косоруков Юрий, ID: 438
(15.07.2019 11:33:38)
- Да Да
Прохоренко Антон, ID: 341
(15.07.2019 11:43:10)
Да Да Да
Барашков Алексей, ID: 649
(15.07.2019 11:53:56)
Да Да Да
Якубсон Петр, ID: 43
(15.07.2019 12:29:36)
Да Да Да
Устинов Станислав, ID: 578
(15.07.2019 12:33:56)
Да - Да
Цурихин Евгений, ID: 46
(15.07.2019 12:48:07)
Да Да -
Иванов Николай, ID: 9
(15.07.2019 13:05:59)
Да Да Да
Бодунов Игорь, ID: 618
(15.07.2019 13:16:37)
- Да Да
Каменев Иван, ID: 381
(15.07.2019 13:44:16)
- - Да
Макунин Алекснй, ID: 952
(15.07.2019 15:54:32)
Да Да Да
Поляков Вадим, ID: 834
(15.07.2019 16:16:33)
- - Да
Логинов Вадим, ID: 49
(15.07.2019 16:35:38)
Да Да -
Кузнецов Александр, ID: 365
(15.07.2019 17:52:00)
Да Да Да
Акимов Владимир, ID: 792
(15.07.2019 22:24:32)
- Да -
Гусев Александр, ID: 384
(16.07.2019 01:05:44)
Да Да Да
Кузнецов Илья, ID: 961
(16.07.2019 12:24:11)
Да Да Да
Немченко Татьяна, ID: 658
(16.07.2019 13:50:28)
Да - -
Парфёнов Олег, ID: 402
(16.07.2019 16:07:29)
Да Да -
Титова Елена, ID: 534
(16.07.2019 16:41:27)
Да - -
Баранов Семён, ID: 855
(16.07.2019 18:03:25)
Да Да Да
Акимов Алексей, ID: 590
(16.07.2019 18:25:02)
Да Да Да
Альбов Дмитрий, ID: 19
(16.07.2019 20:40:46)
- Да Да
Сокольников Дмитрий, ID: 376
(17.07.2019 04:39:35)
Да Да Да
Вяххи Иван, ID: 397
(17.07.2019 11:13:57)
Да Да Да
Жданов Дмитрий, ID: 558
(17.07.2019 16:37:21)
Да - Да
Драчкова Ирина, ID: 445
(18.07.2019 04:39:33)
Да Да Да
Гакашина Елена, ID: 595
(18.07.2019 21:15:14)
- Да -
Захарова Александра, ID: 653
(19.07.2019 16:33:21)
Да Да Да
Станцов Илья, ID: 1062
(19.07.2019 18:13:57)
Да - -
Яновская Екатерина, ID: 4
(20.07.2019 19:18:26)
Да Да Да
Рудко Павел, ID: 422
(21.07.2019 14:13:25)
Да Да -
Савельев Константин, ID: 42
(22.07.2019 01:04:47)
Да Да Да
Воробьёв Алексей, ID: 1048
(23.07.2019 15:34:18)
- Да -
Коновалов Александр, ID: 639
(25.07.2019 16:02:27)
- Да Да
Шелепин Алексей, ID: 5
(26.07.2019 10:03:18)
Да Да Да
Силушкина Элла, ID: 427
(26.07.2019 18:54:20)
Да Да -
Бурмак Игорь, ID: 29
(26.07.2019 19:54:07)
Да Да Да
Самохин Геннадий, ID: 10
(30.07.2019 16:19:51)
Да Да Да
Вилор Михаил, ID: 332
(31.07.2019 10:14:36)
Да Да Да
Гузенко Руслан, ID: 449
(01.08.2019 13:34:02)
- - Да
Аликина Елена, ID: 1207
(01.08.2019 13:55:06)
Да Да Да
Аликин Дмитрий, ID: 1026
(01.08.2019 13:57:35)
Да Да Да
Хмелевский Николай, ID: 498
(01.08.2019 18:22:14)
Да Да Да
Газин Илдар, ID: 473
(02.08.2019 17:25:25)
Да Да Да
Выржиковская Ольга, ID: 929
(03.08.2019 12:01:50)
Да Да -
Дубинин Иван, ID: 464
(04.08.2019 11:24:40)
Да Да Да
Гаврюшкин Дмитрий, ID: 404
(04.08.2019 12:29:59)
- Да -
Федорова Галина, ID: 770
(04.08.2019 12:45:41)
- Да -
Капралов Сеpгeй, ID: 881
(04.08.2019 14:49:35)
Да Да Да
Казадаев Дмитрий, ID: 801
(04.08.2019 15:29:35)
- - Да
Филиппов Андрей, ID: 436
(04.08.2019 16:58:57)
Да Да Да
Пирожков Семен, ID: 418
(04.08.2019 20:00:04)
Да Да Да
Холодняк Олег, ID: 665
(05.08.2019 05:33:15)
Да Да Да
Зверев Константин, ID: 330
(05.08.2019 09:11:29)
Да Да Да
Некрасов Михаил, ID: 261
(05.08.2019 10:55:33)
- Да -
Трошечкин Иван, ID: 305
(05.08.2019 11:46:14)
Да Да Да
Светлов Руслан, ID: 437
(05.08.2019 12:10:40)
Да Да Да
Рублева Екатерина, ID: 47
(05.08.2019 14:59:03)
Да - Да
Плеханов Михаил, ID: 796
(05.08.2019 19:37:39)
Да Да Да
Степанов Владимир, ID: 880
(05.08.2019 22:08:51)
Да Да Да
Кравчик Павел, ID: 497
(05.08.2019 23:33:30)
Да Да Да
Долотов Юрий, ID: 37
(05.08.2019 23:55:54)
Да Да Да
Павлов Евгений, ID: 751
(07.08.2019 13:29:13)
Да Да Да
Шварц Дмитрий, ID: 335
(08.08.2019 13:49:59)
Да Да Да
Мавлюдов Булат, ID: 731
(09.08.2019 18:58:06)
Да Да Да
Головачев Илья , ID: 71
(09.08.2019 19:19:31)
- Да -
Амеличев Геннадий, ID: 57
(09.08.2019 22:34:07)
Да Да Да
Май Инесса, ID: 1183
(10.08.2019 00:23:32)
Да - Да
Ахмадышин Валентин, ID: 363
(10.08.2019 02:12:42)
- Да Да
Кашепов Михаил, ID: 582
(10.08.2019 06:34:35)
Да Да Да
Воскобойников Михаил, ID: 818
(10.08.2019 09:36:03)
Да Да Да
Иванов Александр, ID: 589
(11.08.2019 22:31:26)
- Да -
Кулагин Андрей, ID: 482
(12.08.2019 11:22:03)
- Да Да
Асылгужин Артур, ID: 531
(12.08.2019 13:18:20)
Да Да Да
Литвинов Игорь, ID: 265
(13.08.2019 03:07:39)
Да Да Да
Якупова Талия, ID: 359
(13.08.2019 17:46:13)
Да - -
Соколов Юрий, ID: 795
(13.08.2019 18:44:12)
- Да Да
Семенов Артем, ID: 808
(13.08.2019 19:08:11)
Да Да -
Лукьянова Гульнур, ID: 941
(14.08.2019 05:46:32)
Да Да Да
Тарасенко Анастасия, ID: 524
(14.08.2019 17:49:11)
Да Да Да
Юшко Антон, ID: 526
(15.08.2019 19:51:47)
Да Да -
Кирякова Марина, ID: 79
(15.08.2019 21:53:38)
Да Да Да
Осинцев Александр, ID: 64
(16.08.2019 16:16:27)
- - Да
Червяцова Ольга , ID: 357
(17.08.2019 02:24:16)
Да Да Да
Снетков Евгений, ID: 340
(17.08.2019 17:48:13)
Да Да Да
Чертовских Матвей, ID: 1370
(18.08.2019 07:02:32)
Да Да Да
Смирнова Людмила, ID: 749
(18.08.2019 08:13:50)
Да Да Да
Железов Роман, ID: 986
(18.08.2019 13:22:58)
Да - -
Железова Екатерина, ID: 1274
(18.08.2019 14:02:14)
Да Да Да
Титов Алексей, ID: 377
(19.08.2019 11:27:39)
Да Да Да
Железов Егор, ID: 1276
(19.08.2019 21:42:57)
Да Да Да
Рыбка Евгений, ID: 501
(20.08.2019 22:31:32)
Да - -
Гунько Алексей, ID: 51
(21.08.2019 10:45:39)
- Да Да
Серегин Алексей, ID: 412
(22.08.2019 10:53:27)
Да Да -
Александров Илья, ID: 549
(22.08.2019 13:02:23)
Да Да Да
Барова Анна, ID: 53
(22.08.2019 13:44:26)
- - Да
Башарина Людмила, ID: 591
(22.08.2019 14:10:09)
Да Да Да
Видман Владимир, ID: 1226
(22.08.2019 14:15:40)
Да Да -
Видман Алёна, ID: 431
(22.08.2019 14:16:47)
Да Да -
Терентьев Александр, ID: 955
(22.08.2019 15:27:24)
Да Да Да
Гриднев Павел, ID: 45
(22.08.2019 15:52:40)
Да Да Да
Идрисова Динара, ID: 475
(22.08.2019 16:20:27)
Да - Да
Кебец Сергей, ID: 490
(22.08.2019 16:51:04)
Да Да Да
Ахметшина Татьяна, ID: 822
(22.08.2019 16:58:48)
Да Да Да
Базаров Алексей, ID: 625
(22.08.2019 17:12:05)
- Да -
кожемякин константин, ID: 667
(22.08.2019 17:50:09)
Да Да Да
Жуков Сергей, ID: 736
(22.08.2019 18:23:06)
Да Да Да
Крылосова Ольга, ID: 65
(22.08.2019 18:37:29)
- - Да
Косаревская Валентина, ID: 413
(22.08.2019 18:44:12)
Да Да -
Коротаев Антон, ID: 699
(22.08.2019 18:47:01)
- Да Да
Иванов Михаил, ID: 545
(22.08.2019 19:29:15)
Да Да -
Агапов Илья , ID: 386
(22.08.2019 21:23:07)
Да Да Да
Рейснер Виктор , ID: 565
(22.08.2019 21:24:57)
Да Да Да
Махмутова Диана , ID: 391
(22.08.2019 21:56:25)
Да - Да
Андрусенко Владимир, ID: 580
(23.08.2019 00:56:12)
- Да -
Сычев Василий, ID: 1184
(23.08.2019 03:38:38)
- Да Да
Куприянова Елена, ID: 1053
(23.08.2019 07:32:27)
Да Да Да
Бобунова Анна, ID: 564
(23.08.2019 19:35:06)
- - Да
Макеев Валентин, ID: 358
(23.08.2019 20:28:14)
Да Да Да
Кондратьева Софья, ID: 886
(23.08.2019 21:12:30)
- Да -
Зиньковская Светлана, ID: 122
(23.08.2019 21:45:08)
Да - -
Панин Павел, ID: 84
(24.08.2019 17:10:58)
- - Да
Тихонова Ольга, ID: 870
(24.08.2019 18:31:14)
Да Да Да
Пошивальник Александра, ID: 717
(24.08.2019 20:22:24)
Да Да Да
Трофимов Алексей , ID: 1434
(24.08.2019 20:58:08)
Да Да Да
Янина Анастасия, ID: 352
(24.08.2019 21:43:58)
Да Да Да
Бурмага Александр, ID: 726
(25.08.2019 13:09:46)
Да Да Да
Челокиди Олег, ID: 865
(25.08.2019 15:10:03)
Да Да Да
Устинова Юлия, ID: 681
(25.08.2019 17:33:16)
Да Да Да
Караванцева Надежда, ID: 1064
(25.08.2019 19:04:57)
Да Да Да
Григорьев Олег, ID: 680
(26.08.2019 10:22:11)
Да Да Да
МИНЕНКОВ ПЕТР, ID: 621
(26.08.2019 10:54:37)
Да Да Да
Самохина Екатерина, ID: 876
(26.08.2019 12:36:58)
Да Да Да
Медоваров Евгений, ID: 746
(26.08.2019 22:57:00)
Да Да Да
Красноярова Дарья , ID: 888
(27.08.2019 07:22:03)
- - Да
Палайма Кристина, ID: 689
(27.08.2019 13:00:05)
- Да Да
Чанышева Амина, ID: 752
(03.09.2019 00:22:17)
- Да -
Чередниченко Филипп, ID: 745
(03.09.2019 00:23:33)
- Да -
Зорин Ярослав, ID: 416
(04.09.2019 15:05:09)
Да Да -
Константинов Павел, ID: 1271
(04.09.2019 15:09:55)
Да Да Да
Низамутдинов Евгений, ID: 1180
(04.09.2019 16:05:19)
Да Да Да
Рублев Андрей, ID: 688
(04.09.2019 16:33:53)
Да Да Да
Чуркин Андрей, ID: 491
(04.09.2019 17:32:38)
Да Да Да
Сафронов Вадим, ID: 570
(04.09.2019 17:35:48)
Да Да Да
Бортников Михаил, ID: 1146
(04.09.2019 19:02:22)
- Да -
Чеботарев Николай, ID: 754
(04.09.2019 19:12:43)
Да Да Да
Катков Дмитрий, ID: 1272
(04.09.2019 23:35:56)
Да Да Да
Бойков Денис, ID: 329
(05.09.2019 02:04:00)
Да - Да
Рогозин Дмитрий, ID: 616
(05.09.2019 09:50:43)
Да - Да
Минников Олег, ID: 878
(05.09.2019 12:29:54)
Да Да Да
Гладков Николай, ID: 336
(05.09.2019 16:11:14)
Да Да Да
Рожнов Илья, ID: 707
(05.09.2019 18:33:16)
- - Да
Зосимович Наталья, ID: 950
(06.09.2019 00:41:39)
Да Да Да
Морозов Олег, ID: 67
(06.09.2019 05:14:11)
- Да Да
Тяпко Сергей, ID: 403
(06.09.2019 09:55:22)
Да Да Да
Дрога Николай, ID: 296
(06.09.2019 10:00:58)
Да - -
Тюльберова Василиса, ID: 697
(06.09.2019 13:53:38)
Да Да Да
Трофимова Елена, ID: 547
(06.09.2019 16:33:21)
Да Да Да
дубовик денис, ID: 610
(06.09.2019 17:42:11)
- - Да
Цой Вера, ID: 738
(06.09.2019 21:22:10)
Да Да Да
Ковалик Евгений, ID: 660
(07.09.2019 07:34:55)
Да Да -
Пятницын Александр, ID: 583
(07.09.2019 10:42:48)
- Да -
Швецова Ольга, ID: 485
(08.09.2019 19:03:34)
Да Да Да
Козловская Юлия, ID: 1171
(09.09.2019 12:05:31)
Да - -
Холмовой Евгений, ID: 628
(09.09.2019 14:28:56)
Да - -
Ермакова Александра, ID: 1073
(10.09.2019 13:15:40)
Да Да Да
Иванищев Александр, ID: 50
(10.09.2019 16:50:12)
Да Да Да
Иванищева Екатерина, ID: 594
(10.09.2019 16:56:35)
Да Да Да